Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ard Brasjen voorzitter 0529-471028 ard.brasjen@hetnet.nl
Roelof Schiphorst vice voorzitter 0529-471527 schiphorst8@kpnplanet.nl
Alice van Tolij secretaris/notulist 0529-471785 hvantolij@home.nl
Annet Kragt penningmeester 0529-471754 j.w.kragt@planet.nl
Marinus Dijk bestuurslid
Gert Goos bestuurslid
Ernie v/d Kolk bestuurslid
Angela Uithol bestuurslid
Jan Kragt bestuurslid
Thijs Klein bestuurslid
Henriet van Dam bestuurslid