Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Ard Brasjen voorzitter 0529-471028 ard.brasjen@hetnet.nl
Yvonne van Geenhuizen vice voorzitter 0610832153 bloemenmeisje73@hotmail.com
Henriette van Dam secretaris/notulist 0529-471797 kwvandam@hetnet.nl
Patrick Bisschop/Mirjam Boudewijn penningmeester
Marinus Dijk bestuurslid
Gert Goos bestuurslid
Ernie v/d Kolk bestuurslid
Angela Uithol bestuurslid
Jan Kragt bestuurslid
Thijs Klein bestuurslid
bestuurslid